DEKLARACJA PRYWATNOŚCI

1. INLEIDING

P. Looije Verpakkingen B.V. (Looije) ma duże oczekiwania co do prawidłowego i jawnego dostępu do informacji o ochronie prywatności użytkowników, kandydatów, pracowników i osób trzecich. Firma Looije ma w tym celu przygotowane oświadczenie o ochronie prywatności. Samo udostępnianie informacji jest tylko ogólnym, lecz niepełnym zapisem oświadczenia o ochronie prywatności. Firma Looije zachowuje i udostępnia wszelkie informacje o swoich klientach w sposób całkowicie zgodny z prawem. Dzięki temu samemu oświadczeniu o ochronie prywatności firma Looije może dowiedzieć się, w jaki sposób firma Looije może w każdej sytuacji przestrzegać postanowień porozumienia o ochronie prywatności (AVG) w odniesieniu do swoich danych osobowych.

2. WIE ZIJN WIJ

Dit privacy statement is van toepassing voor: P. Looije Verpakkingen B.V. en P. Looije VP B.V. beiden gevestigd te 2676LT Maasdijk, Honderdland 177.
Looije is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
Firma Looije współpracuje z innymi firmami, aby ułatwić im dostęp do usług. W takich sytuacjach Looije jest w pełni gotowy na weryfikację swoich praw osobistych. Z tymi firmami Looije zawiera umowy dotyczące ochrony danych osobowych, aby zapewnić ochronę prywatności.

3. TECHNISCHE INFORMATIE

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, automatycznie otrzymujesz informacje o urządzeniach należących do Twoich klientów. Alleen de nieuwsbrief wordt opgeslagen in het mailingreport. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Sevice Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, adres internetowy strony internetowej, na którą nie masz prawa się powoływać, bezochotne strony i informacje, które musisz znaleźć na stronie internetowej, lokalizację geograficzną, w której jesteś oraz materiały, które możesz pobrać ze strony internetowej. Korzystamy z tych informacji technicznych w celu usprawnienia funkcjonowania strony internetowej oraz sprawdzenia jej jakości i skuteczności.

4. COOKIES

Looije korzysta z plików cookie i statystyk internetowych. W związku z tym nie mamy pojęcia, jak bezoekerowcy mogą korzystać z naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy lepiej wykorzystać naszą stronę internetową do celów związanych z ochroną danych osobowych naszych klientów. Pliki cookie to niewielkie fragmenty informacji, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Po dłuższym okresie korzystania z naszej strony internetowej, te małe informacje są związane z tym, jak bardzo użytkownik jest zainteresowany. Więcej informacji na temat cookiesbeleid znajdziesz TUTAJ [link do faktury].
W tym celu należy skorzystać z Google Analytics i Facebook Pixel.

5. WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Jeśli firma Looije jest zainteresowana weryfikacją Twoich danych osobowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Nieodzownym elementem tej weryfikacji jest to, że można ją przeprowadzić na mokrym podłożu, które w Looije jest rdzawe;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

6. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Looije gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan and te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • W celu umożliwienia nam rozwoju osobistego, w tym szkoleń, szkoleń i testów. 
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. 
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering. 
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Jeśli mamy z Tobą związek zawodowy lub osobowy/bemiddelings, to jest on wymagany, aby spełnić wymagania prawne i prawne, które nie dotyczą tożsamości, prawa pracy, prawa podatkowego i socjalnego, prawa do wolności słowa oraz prawa do świętości narodowej i międzynarodowej.

7. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Jeżeli jesteś pracownikiem, kandydatem, pracownikiem z uprawnieniami, pracownikiem najemnym, samodzielnym pracownikiem najemnym i/lub posiadasz inną relację z Looije, Looije może zweryfikować Twoje dane osobowe. Należy pamiętać o tym, że informacje o osobach, które zostały przez nas wymienione, są aktualne i aktualne.

Werkzoekende of kandidaat

 • Dane kontaktowe NAW, adresy e-mail, numery telefonów i inne dane kontaktowe
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informacje o zatrudnieniu, etapach i pracy
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

W przypadku, gdy dla Looije lub jego współpracowników jest to konieczne, Looije może
onderstaande gegevens verwerken:

 • Dane kontaktowe NAW, adresy e-mail, numer telefonu, numer banku i/lub numer rejestracyjny żyrafy oraz inne dane kontaktowe. 
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht 
 • Curriculum vitae (cv), informacje o zatrudnieniu, etapach i pracy
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

8. DERDEN

Looije kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Looije, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Looije diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij "Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?".

9. UW RECHTEN

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan makeen van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami przez info@looijeagf.nl lub przez brief: Honderdland 177, 2676LT Maasdijk met een verzoek om:

 • Inzage en/of wijzigen gegevens (welke gegevens, waarom, bewaartermijn etc.) 
 • Verwerking van uw gegevens beperken
 • Recht om gegevens over te dragen (leesbare gegevens opvragen en overdragen aan derden)
 • Recht om vergeten te worden (verwijdering van alle gegevens of verwerking)

Procedura, odpowiedź i koszty

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming

Toezicht op de toepassing en naleving van de privacy regels is bij Looije in handen van de Functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens zijn hiervan zijn info@looijeagf.nl.

11. BEVEILIGING

Firma Looije robi wszystko, aby optymalnie wykorzystać potencjał swoich pracowników w codziennej pracy. Czynimy to w oparciu o praktyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne regulacje. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is [Naam uitzender] met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. BEWAARTERMIJN

Looije bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych w Looije, możesz skontaktować się z nami pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez stronę info@looijeagf.nl.
Jeśli nie chcesz, aby Looije korzystało z Twoich praw osobistych, możesz nawet złożyć skargę w organie ds. praw osobistych.

14. DATALEK

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@looijeagf.nl .

15. WIJZIGINGEN

Firma Looije zachowuje prawo do przekazania lub zmiany tego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Żaden z elementów oświadczenia o zachowaniu poufności nie ma wpływu na to, czy pomiędzy firmą Looije a innym podmiotem dojdzie do pojedynczej zmiany lub przekroczenia zakresu oświadczenia.

16. OVERIGE BEPALINGEN

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz wszystkich innych informacji zawartych w tym dokumencie obowiązuje holenderski przepis prawny dotyczący przekazywania danych.

pl_PLPolski